Τρόποι εξόδου από τη βία

Προσωπική συνειδητοποίηση και εύρεση τρόπων προσέγγισης για δράση

Τα θύματα κατατάσσουν κυρίως μια σχέση ως βίαιη, όταν πραγματοποιηθεί (σοβαρή) σωματική και/ ή σεξουαλική βία. Κι αυτό παρόλο που η ψυχολογική βία είναι η συχνότερη μορφή βίας στις σχέσεις και είναι αυτή που μπορεί εξίσου να έχει βαριές επιπτώσεις όπως και η σωματική. Για να μπορέσετε να κάνετε μια πρώτη προσωπική εκτίμηση, αν μπορεί εσείς να υπήρξατε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μια δυνατότητα είναι να κάνετε μια Άσκηση αυτοεξέτασης.

Εδώ για την άσκηση αυτοεξέτασης

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο από την σελίδα μας για πιθανούς τρόπους δράσης σε επίκαιρες, οξείες καταστάσεις βίας, πατήστε εδώ.