راه های خروج از خشونت

نقاط تماس

خط کمک سراسری برای خشونت علیه زنان:  شما می توانید به صورت ناشناس و رایگان با خط کمک سراسری در تمام ساعات شبانه روز تماس بگیرید و مشاوره اولیه تلفنی را دریافت کنید. یک سرویس ترجمه برای همه زبان ها و همچنین مترجم زبان اشاره می تواند فعال شود. خط کمک همچنین مشاوره آنلاین و چت را ارائه می دهد. تلفن: 08000 116 016

 

مشاوره روانشناختی برای زنان، مرکز مشاوره زنان بیله‌فلد: مرکز مشاوره زنان بیله‌فلد از زنان

مشاوره روانشناسی برای زنان ه. V.، مرکز مشاوره زنان بیله‌فلد: مرکز مشاوره زنان بیله‌فلد از زنان/LBTIQ* در صورت      خشونت حاد و/یا خشونت تجربه شده در گذشته با ارائه مشاوره، درمان، حمایت و اطلاعات حمایت می‌کند. خدمات ارائه شده توسط مرکز مشاوره زنان برای زنان* در هر سنی، در سبک های مختلف زندگی، با و بدون سابقه مهاجرت، هدف قرار می گیرد. ما به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، روسی و لهستانی مشاوره می دهیم. تلفن: 052197151212

(دوشنبه و پنج شنبه 16-19؛ سه و جمعه 10 صبح تا 13 بعدازظهر)