Wege aus der Gewalt

Aile içi şiddet – Nedir?

Aile içi şiddet kavramı, aile içi birliktelikde şiddetin meydana geldiği an da ortaya çıkar. Aynı zamanda aile içi birliktelik son bulurken veya bir ayrılık gerçekleştiğinde de, aile içi şiddet olarak kabul edilir. Eylemin ortak ev içinde gerçekleşmesi gerekmez.

Aile içi şiddet özellikle fiziksel ve psikolojik olarak yipratir, çünkü toplumsal bir kurum olan, koruma ve güvenliği temsil eden yer olan aile içinde gerçekleşir ve güven duyulan bir yetişkin tarafından gerçekleştirilir. Şiddet uygulayan kişi tarafından belli araliklarla veya aynı anda kullanılan bir veya daha fazla şiddet biçimiyleriyle ifade edilebilir.

Aile içi şiddet kavramı, icerigi bakimindan birbirinden farkli anlaşılabilir. Yasal olarak, ceza hukuku ve Şiddeti Koruma Yasası ile tanimlanmistir (daha fazla bilgi için tiklayin). Bununla birlikte aile içi şiddet kavramı psikososyal bir anlayışla daha kapsamlı ele alinir. Aşağıda aile içi şiddetin temel anlayışını daha geniş bir şekilde sunuyoruz.

Şiddet eylemleri/davranısları farklı biçimlerde kendini gösterir: psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet ve dijital şiddetin yanı sıra takip etme. Şimdiye kadar, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ve yanı sıra ısrarlı takip etme magdurları, yasal düzenlemelerle hukuka uygun hale getirilerek koruma altına alınabilmistir.

Psikolojik şiddet

Psikolojik şiddet ya sözlü olarak gerceklesir, mesela bağırarak, hakaret ederek, ölümle veya intiharla tehdit ederek vb. ya da, zorlama ve tehdit, ve diğer psikolojik kontrol biçimleri ve ayrıca sözlü saldırılardır. Psikolojik şiddet aile içinde magdurların kendini güvensiz hissetmesini saglamak, sindirmek ve korkutmak amacıyla yapılan davranışlardır. Psikolojik şiddetin sonuçları vardır.

Fiziksel şiddet

Fiziksel şiddet, aile içi şiddet biçimlerinden en sık karşılaşılan şiddet biçimi ve fiziksel yaralanmalar nedeniyle en kolay tespit edilen şiddet eylemlerini içerir. Bunlar arasında örneğin  yumruklama, tekmeleme, nesneleri fırlatma, boğma vb. Fiziksel şiddet, akut yaralanmalara ek olarak kronik hastalıkların yanı sıra psikolojik ve psikosomatik sorunlara da yol açabilir. Federal Kriminal Polis Ofisi 2020 istatistiklerine göre, en az her üç günde bir, bir kadın partneri veya eski parteneri tarafından öldürülmektedir.

Cinsel şiddet

İlişkilerde cinsel şiddet biçimleri arasında cinselleştirilmiş hakaretler, kişinin iradesine karşı cinsel uygulamalara girme dürtüsü ve hatta tecavüz sayılmaktadır. Ceza kanunu 177. maddesine göre suç olarak kaydedilirler.

Ekonomik şiddet

Ekonomik şiddet, , gelir getiren kaynakların (mal, para, v.b.) eşitsiz bir şekilde  mevcut olması ve bir ilişkide ekonomik üstünlüğünün sömürülmesi anlamına gelir. Ama aynı zamanda örneğin, kadının* kendi gelirinin olmadığı ve eşin kadına* yetersiz gelir sağladığı ve/veya gelirini, varlıgini ve giderlerini gizli veya kontrol altında tuttuğu durumlarda olur. Bununla birlikte, kadının* çalışmasına izin verilmediği veya gelirinden vazgeçmesini sağladığı durumlarda ortaya çıkar. Aynı şekilde hesap tutma yasağı veya kredi veya satın alma anlaşmaları imzalama zorlaması da ekonomik şiddet olarak kabul edilir. Ekonomik bağımlılığa yol açar ve ayrılma sürecini zorlaştırır.

Sosyal şiddet

Sosyal şiddet, sosyal izolasyonun sonucu olarak kişisel temasları (tecrit etme, eve kapatma/ hapis, temas yasağı, eğitim yasağı ve Kadının bir iş veya meslekle uğraşmasının engellenme) kontrol etmek için yapılan tüm davranışları içerir.

Dijital şiddet

Dijital şiddet, şiddete maruz kalan kadının* ve temas kurduğu kişilerin dijital kontrolüne yönelik tüm davranışlarını içerir (Örneğin izleme, sürekli kontrol çağrıları, hareket profilinin izlenmesi vb.).

Takip etme (Stalking)

Takip etmek (Stalking), zulüm ve pusuya yatarak bir kişinin telefon, posta ve SMS terörü yoluyla sürekli taciz ve tehdidini ifade eder. Takip etmek ceza kanunun 238. maddesine göre cezai suç olarak kaydedilir.

İhmal

Pasif kalma ve harekete geçmeme de, ihmal şeklinde bir şiddet biçimidir. Duygusal veya fiziksel ihmal şu anlama gelir: Yetiskinlerin koruma ve desteğine ihtiyacı olan bir çocuğun (erken çocukluk döneminde) veya engelli bir kişinin psikolojik ve fiziksel temel ihtiyaçlarını yerine getirmeyen bir bakıcının, tekrarlayan davranış biçimidir – örneğin destek veya güvende olma ihtiyacını, duygusal, sosyal ve fiziksel destek ihtiyacını, bilişsel (zihinsel) aktivasyon ihtiyacını veya saygı gibi temel ihtiyacların yerine getirilmemesidir. Ihmal ile, desteğe bağımlı olan kişiye, istenilmediğine, değersiz, sevilinmeyen ve/veya vazgeçilir bir kişi olduğuna dair bir algı sağlanılır.

Yapısal şiddet

Bir diğer şiddet düzeyi ise yapısal şiddettir. Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı durumları içerir. Yapısal şiddet, gelir ve kaynakların eşitsiz dağılımı, eğitim fırsatların ve yaşam beklentileri gibi her türlü ayrımcılığı içerir. Yapısal şiddet kadınları farklı derecelerde etkiler, çoklu ayrımcılığa (yoksulluk, engellilik gibi) maruz kalan kadınların üstesinden gelmeleri için daha fazla engeli vardır.

Çocuklar için sonuçlar

Annelerinin, babaları veya (eski) partnerleri tarafından aşağılandığını, tehdit edildiğini veya dövüldüğünü deneyimleyen çocuklar, genellikle uykusuzluk veya konsantrasyon güçlüğü gibi zihinsel ve fiziksel yaralardan muzdariptir. Sonuçlar, şiddetin ilk ortaya çıktığı yaşa, süresine ve yoğunluğuna, cinsiyete ve çocuklarla yetişkinler arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişir. Yakın sosyal çevredeki diğer destekçi kişiler önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bir çıkış düğmesidir (Exit-Button): Acil çıkış gibi çalışır. Sitemizden hızlı bir şekilde ayrılmak istiyorsanız buraya tıklayın. Ardından Google başlangıç ​​sayfası görünecektir. Birisi odaya girdiğinde çıkış düğmesine tıklayabilirsiniz: kişi bilgi almak için burada olduğunuzu göremeyecektir.

Dikkat: Yukarıdaki “geri oku” tıklarsanız, aile içi şiddetle ilgili bilgi portalı tekrar görünecektir.