Şiddetten Kurtulma Yolları

Aile içi şiddetin sonuçları

Aile içi şiddet, koruma ve risk faktörlerine bağlı olarak, bireyleri farklı şekillerde etkilemektedir. Aile içi şiddetin sağlık ve sosyoekonomik sonuçları ve nesiller arası etkilerinin derecesi birçok koşula bağlıdır (örneğin cinsiyet, ilk şiddet deneyiminin zamanlaması). Travma konusundaki araştırmalar, şiddetden etkilenenlerin sosyal ve çevresel destek ağının olması (ya da izolasyonun), acı verici deneyimlerini atlatmasında, etkileyen önemli faktörler olduğunu giderek daha fazla göstermektedir. Aynı zamanda yaşadıklarını yakın çevre ve toplumda paylaşma imkanı ve şiddet mağduru olarak kabul görme de çok önemlidir. Bu faktörler ayrıca, aile içi şiddet bağlamındaki sonuçların, ciddiyeti üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler.

Aile içi şiddetin sağlık üzerindeki etkileri genellikle fark edilmemektedir ve şiddetle ilişkilendirilmemektedir. Artık şiddet söz konusu olmadığında bile, magdurlarin çoğu uzun süre sonuçlardan acı çekmeye devam etmektedirler. Bu durum genellikle kişisel, ailevi, sosyal, eğitimsel, mesleki veya hayatın diğer önemli alanlarında zorluklarla ilişkilidir.

Aile içi şiddetin çeşitli sonuçları

Fiziksel sonuçlar

Fiziksel ve cinsel şiddetin kısa vadeli sağlık sonuçları, dış ve iç yaralanmaları içerir. Bazı durumlarda, fiziksel yaralanmanın sonuçları bir ömür boyu sürer. Kronik ağrı, şiddetin sağlıkla ilgili bir sonucu olarak tanımlanmıştır.Ayrıca, özellikle aşağıdaki kronik hastalıklar için aile içi şiddet ile cinselleştirilmiş şiddet arasında bir bağlantı olduğu kanıtlanmıştır: gastrointestinalsel şikayetler (mide ve sindirim sistemi), kardiyovasküler (kalp) hastalıklar, astım ve yeme bozuklukları gibi. Psikosomatik şikayetler, örneğin kronik ağrı, mide bulantısı, kalp sorunları ve uyku bozuklukları, kaygı ve stres tarafından artan sürekli gerginlik düzeyi tarafından tetiklenir.Fiziksel ve cinselleştirilmiş şiddet, adet döngüsü bozuklukları, kanamalar, açıklanamayan alt karın ağrısı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi jinekolojik şikayetlere neden olur. Rahim ağzı kanseri ve kanser öncesi lezyonlar gibi kanserlerle bağlantılar da bulunmaktadır. Özellikle hamilelik ve doğum üzerindeki etkiler ciddidir: istenmeyen gebelikler, hamilelik sırasındaki komplikasyonlar, düşük ve erken doğum riskinde artış ve doğum sonrası depresyon riskinde artış. En kötü ihtimalde, şiddet eylemi ölüme yol açabilir. Özellikle ayrılık anında cinayet riski çok yüksektir.

Psikolojik sonuçlar

Kişinin kendi yaşamı ve bedeni üzerinde kendi kaderini tayin etme duygusunun kaybolması, yaşanan şiddetin ciddi bir psikolojik sonucudur. Failin aşağılayıcı tutumu, benlik saygısını ve özgüvenini etkiler ve hatta benlik saygısının kaybolmasına neden olabilir. Etkilenenler utanç ve suçluluk duygularından muzdariptir, kendilerini değersiz veya damgalanmış hissederler. Uluslararası araştırmalar, depresyon geliştirme riskinin 3,3 kat daha yüksek olduğunu ve intihar riskinin de daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sağlık etkileriyle ilgili olarak, depresyondaki psikolojik şiddetin, hastalıkla fiziksel şiddet kadar ilgili olduğu kanıtlanmıştır.Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geliştirme riski 2,5 ila 3 kat daha fazladır.Tekrarlanan ve uzun süreli şiddet deneyimlerinden sonra karmaşık Travma sonrası stres bozukluğu (C-TSSB) formu da ortaya çıkar. Diğer psikolojik sonuçlar şunlardır: depresyon, anksiyete ve panik ataklar, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları. Sağlığı tehdit eden (hayatta kalma) yaşam stratejisinin bir parçası olarak, daha yüksek alkol, ilaç ve uyuşturucu tüketimi ve önemli ölçüde daha yüksek tütün tüketimi belirlenmektedir. Kendine zarar verme davranışı, aile içi şiddetin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Erken çocukluk döneminde aile içi ihmal edilme veya cinselleştirilmiş şiddetin deneyimlenmesi, özellikle güven ve benlik saygısı için ciddi sonuçlar doğurur. Ortaya çıkan gelişimsel ve bağlanma bozuklukları, genellikle tüm yaşam sürecini etkiler. Yetişkinlikte yaşanan eşler arası şiddet daha sonra yeniden travmatizasyon olarak ortaya çıkar. Sıklıkla erken dönemdeki acı verici deneyimler,  ilk kez yetişkinlikte deneyimlenen şiddetten, farklı bir etkiyle ruh ve beden üzerinden tekrar ortaya çıkar.

Sosyal sonuçlar

Partnerin hedeflediği kontrol edici davranışı, şiddetten etkilenen kadınların yakın akrabalardan, arkadaşlardan, iş arkadaşlarından ve komşulardan vs. uzak kalmasına yol açar. Destekleyici temasların kaybı, kişileri izole eder ve evdeki durumla ilgili deneyimlerini paylaşmalarını engeller. Aile içi şiddet sonrasında ayrılık veya boşanmanın sosyal sonuçları – tanıdık çevreyi ve sosyal ilişkileri terk etmek de – kadınları* etkiler.

Ekonomik sonuçlar

Ekonomik ve maddi sonuçlar, hem kısa hem de uzun vadeli olabilir. Genellikle sağlık ve ekonomik sonuçlar burada iç içe geçer: İnsanlar hayatlarının erken dönemlerinde aile içi şiddete maruz kalırsa, bu, örneğin okul eğitimini ve mesleki fırsatları etkileyen konsantrasyon güçlüklerine yol açabilir.Kadınlar* yetişkinlik döneminde şiddete maruz kalsalar bile, dayanıklılıkta azalma, iş performansında düşüş ve sık sık hastalık izninden  iş kaybına kadar, aile içi şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Fiziksel ve zihinsel stres o kadar şiddetli olabilir ki, çalışma kapasitesi azalabilir veya tamamen yok olabilir. Ayrılma ve boşanma durumunda – özellikle etkilenen çocuklar söz konusu olduğunda – daha fazla saldırı korkusuyla ortak veya hatta kişinin kendi mal payından, nafaka, mal tazminatı veya tazminat ödemelerinden feragat edilir. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların*, evsizlik veya yoksulluktan etkilenme riski de önemli ölçüde artmaktadır.

Çocuklar için sonuçlar ve nesiller arası sonuçlar

Aile içi şiddetin sonraki nesiller üzerinde de etkisi vardır. Aile içi şiddete tanık olan çocuklar sorunlu davranış kalıplarını ve cinsiyetci rollerini öğrenirler. Genellikle aile içindeki şiddetli çatışmalardan kendilerini sorumlu hissederler, kendilerini suçlu, çaresiz, teslim edilmiş, yalnız bırakılmış veya kızgın hissederler. Anneyi korumak için müdahale etmeye çalışırlar ve doğrudan şiddetin kurbanı olabilirler. Çocuklar aile içinde şiddeti normal olarak karşılarsalar, kendilerinin de daha sonra şiddetten etkilenme veya şiddete başvurma riski artabilir. Böylece nesiller arası şiddeti tespit etmek ve ondan kurtulmak giderek daha da zor hale gelmektedir.

Bu bir çıkış düğmesidir (Exit-Button): Acil çıkış gibi çalışır. Sitemizden hızlı bir şekilde ayrılmak istiyorsanız buraya tıklayın. Ardından Google başlangıç ​​sayfası görünecektir. Birisi odaya girdiğinde çıkış düğmesine tıklayabilirsiniz: kişi bilgi almak için burada olduğunuzu göremeyecektir.

Dikkat: Yukarıdaki “geri oku” tıklarsanız, aile içi şiddetle ilgili bilgi portalı tekrar görünecektir.