Drogi wyjścia z przemocy

Witamy w Infoportalu!

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat przemocy domowej i struktur wsparcia w rejonie Bielefeld. Informacje te są przeznaczone dla osób szukających porady, dotkniętych przemocą, udzielających wsparcia, a także dla specjalistów.

Treści są dostarczane przez stowarzyszenie Psychologische Frauenberatung e.V., Bielefeld. Wraz z Centrum Poradnictwa dla Kobiet w Bielefeld oraz Centrum Interwencyjnym Przeciwko Przemocy w Rodzinie jako instytucjami chroniącymi przed przemocą reprezentujemy perspektywę zorientowaną na ofiary. Rozumiemy przemoc domową jako formę przemocy, która w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotyka kobiety* na całym świecie.

W naszych tekstach używamy określenia Kobiety z gwiazdką (*), tzw. gwiazdką gender. Wiele z podanych informacji dotyczy wszystkich płci.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.