Drogi wyjścia z przemocy

Zadzwoń na policję

Jeśli jesteś dotknięty przemocą lub czujesz się zagrożony, zadzwoń na policję (nr 110) i podaj przez telefon swoje miejsce pobytu, krótko opisz, co Ci się przydarzyło lub po prostu wpisz hasło “przemoc domowa”. Policja ma za zadanie chronić Cię w takiej sytuacji.

Zapewnij sobie (i swoim dzieciom) bezpieczeństwo. Dobrym pomieszczeniem zamykanym na klucz jest łazienka, zwłaszcza jeśli ma okno i można w niej wysyłać wezwania o pomoc, takie jak “Pomocy! Zadzwoń na policję”. Jeśli masz wrażenie, że Twoje wołanie o pomoc nie jest traktowane poważnie, możesz również zadzwonić pod numer “Pożar”. Jeśli to możliwe, zabierz ze sobą telefon komórkowy, aby móc zorganizować dalszą pomoc.

  • Nie jesteś pewien, czy to, czego doświadczasz, można już zakwalifikować jako przemoc? Nie zwlekaj! Zadzwoń do nas do Centrum Doradztwa dla Kobiet: +49 521 121597. Poświęcamy Ci czas i oferujemy porady w języku angielskim, francuskim, tureckim, rosyjskim i polskim!
  • Poza godzinami pracy naszej firmy można przez całą dobę korzystać z ogólnokrajowej infolinii pomocy pod numerem +49 800 116 016. Można tu uzyskać wstępne wsparcie i ważne informacje w różnych językach.

Podczas akcji policyjnej

Gdy przyjedzie policja, opowiedz policjantowi, co się stało i czego się obawiasz. Opowiedz im także o wcześniejszych aktach przemocy. Policja ma obowiązek oddzielnie przesłuchać Ciebie i osobę, która dopuściła się przemocy, zabezpieczyć dowody i zrobić zdjęcia.

Policja może wydać osobie stosującej przemoc nakaz opuszczenia kraju na 10 dni lub zatrzymać ją w areszcie. W ciągu 10 dni możesz złożyć w miejscowym sądzie wniosek o zastosowanie dalszych środków zabezpieczających. Więcej informacji na temat możliwości prawnych można znaleźć tutaj.

Po zakończeniu czynności policyjnych policjant powinien przekazać Ci wszystkie ważne dokumenty. Mogą one być ważnym dowodem we wnioskach o wydanie nakazu ochrony w sądzie i zazwyczaj zawierają numer akt umożliwiający dalsze poszukiwania. Dzięki temu łatwiej jest rozdzielić dokumenty podczas składania wniosku – czy to przez prawnika, czy samodzielnie w miejscowym sądzie. Policjant powinien również zapytać Cię, czy Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Ośrodka Interwencji w Sprawach Przemocy Domowej. Agencja ta jest organizacją pozamiejską i przez pewien czas po interwencji policji wspiera Cię w podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu. Zwykle kontaktują się z użytkownikiem telefonicznie, pod warunkiem, że wyraził on zgodę na przekazanie swoich danych.

Po operacji policyjnej: udokumentuj obrażenia

Jeśli doznałeś obrażeń ciała, jeśli to możliwe, udokumentuj je na izbie przyjęć w szpitalu. Opowiedz osobie prowadzącej leczenie o wszystkich podjętych przez Ciebie działaniach, ponieważ tylko w ten sposób możesz udokumentować wszystkie skutki odniesionych obrażeń. Podarte lub zabrudzone ubrania należy przechowywać w papierowej lub płóciennej torbie w bezpiecznym miejscu. W razie potrzeby mogą one stanowić ważny materiał dowodowy. Możesz również robić zdjęcia obrażeń z kilku kolejnych dni, np. z pomocą zaufanej osoby, ponieważ siniaki/ krwiaki często rozwijają się intensywnie dopiero w kolejnych dniach.

U dzieci

W przypadku przemocy domowej policja musi zawsze wysłać faks do miasta Bielefeld. Jeśli w sprawę zaangażowane są również dzieci, ponieważ mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym i mogły być bezpośrednimi świadkami przemocy lub jej ofiarami, faks należy zawsze przekazać do Biura Pomocy Społecznej dla Młodzieży. Biuro Pomocy Społecznej dla Młodzieży uznaje przemoc domową za potencjalne zagrożenie dla dobra dziecka i w związku z tym kontaktuje się z rodzicami lub rodzicem, z którym mieszkają dzieci. Zazwyczaj pracownicy Urzędu ds. Młodzieży odwiedzają dom przynajmniej raz, aby sprawdzić, czy dzieci dobrze się w nim czują. W ramach tego kontaktu Urząd do Spraw Młodzieży oferuje również pomoc dzieciom w postaci poradni wychowawczych.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.