Drogi wyjścia z przemocy

Ochrona przed zagrożeniem: schroniska dla kobiet

Jeśli jesteś zagrożona i obawiasz się kolejnych aktów przemocy, możesz udać się do domu dla kobiet. Dom dla kobiet zapewniają kobietom i ich dzieciom bezpieczeństwo i ochronę w sytuacjach ostrego zagrożenia. Adresy domow są anonimowe. Domy dla kobiet są dostępne przez całą dobę, można się w nich schronić także w nocy. Ty (i twoje dzieci) mieszkasz razem z innymi kobietami i ich dziećmi. Każda rodzina ma swoją własną przestrzeń, każda rodzina dba o siebie. Pracownicy* domy dla kobiet wspierają, towarzyszą i doradzają Tobie (i Twoim dzieciom) w drodze do uwolnienia się od przemocy oraz omawiają z Tobą Twoje perspektywy. Ty podejmujesz decyzje. Długość pobytu w domu dla kobiet jest różna i zależy od danej sytuacji.

Dom  kobiet AWO, Kreisverband Bielefeld e. V. jest dostępne pod numerem telefonu +49 521 521636.

Samodzielny dom  dla kobiet prowadzone przez stowarzyszenie Frauen helfen Frauen e. V. w Bielefeld jest dostępne pod numerem telefonu +49 521 177 376.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.