Drogi wyjścia z przemocy

Określ, w jakim stopniu problem dotyczy Ciebie i znajdź metody działania

Osoby dotknięte przemocą często klasyfikują związek jako przemoc tylko wtedy, gdy występuje w nim (poważna) przemoc fizyczna lub seksualna. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy w związkach i może mieć tak samo poważne skutki jak przemoc fizyczna. Aby dokonać wstępnej oceny tego, czy jesteś dotknięty przemocą domową, możesz wykonać ćwiczenie polegające na samodzielnym zbadaniu sytuacji.

Tutaj: ćwiczenie do samodzielnej eksploracji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwych sposobów postępowania w ostrych sytuacjach przemocy, kliknij tutaj.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.