Wege aus der Gewalt

Co robić w sytuacji ostrej przemocy domowej?

Zasadniczo ważne jest, aby uzyskać wsparcie – czy to poprzez rozmowę z zaufanymi osobami z otoczenia, czy też kontakt z profesjonalną poradnią. Tutaj można znaleźć więcej informacji o różnych punktach kontaktowych.

W sytuacji ostrej przemocy zawsze możesz skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer 110 – najlepiej z hasłem “przemoc domowa”. Można tu uzyskać informacje o tym, co się dzieje, gdy zostanie wezwana policja.

W przypadku dużego niebezpieczeństwa i zagrożenia można schronić się w bezpiecznym zakwaterowaniu. Więcej informacji o schroniskach dla kobiet w Bielefeld można znaleźć tutaj.

Ważne jest, aby udokumentować skutki przemocy, takie jak obrażenia. Może to być szczególnie przydatne w procesie karnym. W tym miejscu można zapoznać się z możliwościami dokumentacji.

Informacje o sytuacji prawnej w zakresie przemocy domowej i możliwościach prawnych można znaleźć tutaj.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.